W notowaniach ciągłych na rynku akcji obroty spadły w porównaniu z poprzednią sesją o 9,8 proc. i wyniosły 1,2 mld zł.

Największe wzrosty to: HAWE (14,4 proc.), ASTARTA (12,5 proc.), ORZEŁ (6,7 proc.) EFEKT (5,6 proc.) i ACTION (5,4 proc.).

Największe spadki: PROCAD (19,2 proc.), TOORA (15,8 proc.), EUROFACTOR (13,4 proc.), RELPOL (10,7 proc.), PCGUARD (10,3 proc.)

Jesteśmy poniżej krótkoterminowego trendu wzrostowego i WIG 20 chyba będzie jeszcze spadał. O wiele gorzej niż rynek zachowują się indeksy małych i średnich spółek, notując wysokie spadki