Jak podsumowała HIPH, w 2009 roku produkcja stali wyniosła 7,1 mln ton, czyli 27 proc. mniej niż rok wcześniej. To najniższy poziom zanotowany przez HIPH. Zużycie stali wyniosła zaś 8,1 mln ton, czyli o około 30 proc. mniej, niż w 2008 roku.

Organizacja twierdzi, że po tym najgorszym dla hut i hurtowników stali roku, w ciągu najbliższych trzech lat zużycie i produkcja stali powinny wrócić do rekordowego poziomu z 2007 roku - czyli odpowiednio 12 mln i 10,5-11 mln ton w skali roku. Chociaż ubiegłoroczne wyniki finansowe branży nie są jeszcze znane, HIPH szacuje, że branża utrzymała rentowność - dzięki oszczędnościom (np. redukcji zatrudnienia).