– Na przełomie lipca i sierpnia możemy wprowadzić na NewConnect bank. Nic nie jest jednak jeszcze przesądzone – mówi Marcin Billewicz, dyrektor strategii i rozwoju grupy Copernicus (dom maklerski i TFI). Jak dodaje Marek Witkowski, prezes Copernicus Securities, ów bank planuje pozyskać 300 mln zł w ciągu trzech lat. W tym roku chodziłoby o kwotę 100 – 130 mln zł pozyskanych za pośrednictwem NewConnect, rynku obrotu akcjami dla mniejszych spółek. Drugim etapem, prawdopodobnie w 2011 r., byłaby emisja z prawem poboru na kwotę 200 – 250 mln zł.

Jak dowiedziała się „Rz”, chodzi o wprowadzenie na NewConnect Meritum Banku. – To jest jedna z rozważanych przez nas opcji podwyższenia kapitału w Meritum Banku – mówi „Rz” Krzysztof Kulig, partner w Innova Capital. Meritum Bank (d. Bank Współpracy Europejskiej) jest jednym z najmniejszych banków w Polsce. Trzy lata temu kontrolę nad bankiem dzięki zakupowi jego akcji od Aleksandra Gudzowatego przejął fundusz private equity Innova Capital.

W ubiegłym miesiącu Krzysztof Kulig mówił, że Innova rozmawia z kilkoma potencjalnymi inwestorami. Fundusz przyznał wcześniej, że jest gotowy sprzedać mniejszościowy pakiet akcji. Dziś nie wyklucza wyjścia z inwestycji.

Jak mówią przedstawiciele Copernicusa, oferta skierowana byłaby do inwestorów instytucjonalnych. Innova przejęła bank niedługo przed rozpoczęciem kryzysu. Nowy zarząd przygotował strategię: Meritum miał się zajmować obsługą mikro- i małych przedsiębiorstw oraz średniozamożnych klientów indywidualnych, a także oferować kredyty konsumenckie. W ciągu trzech lat miał zbudować 250 placówek. Kryzys pokrzyżował te plany. Bank potrzebuje dodatkowych kapitałów. Fundusze private equity znane są z tego, że niechętnie dokapitalizują spółki, w które zainwestowały. Meritum nie podał wyników za 2009 r. ani za I kw. 2010 r. W 2008 r. miał blisko 20 mln zł straty, a jego fundusze własne wyniosły 68 mln zł.

Przedstawiciele Copernicusa mówią, że pieniądze z debiutu na giełdzie dałyby bankowi środki na działalność.

Oprócz Meritum Banku na NewConnect ma wejść także sam Copernicus. Akcje (ok. 20 proc.) mają być notowane już do końca czerwca. Następnym krokiem ma być przejście na główny rynek w końcu 2010 r. lub na początku 2011 r. Grupa nie wyklucza także przejęć. – Na sprzedaż jest DWS TFI i będziemy się tej spółce przyglądać – mówi Billewicz.