Dzień dywidendy ustalono na 30 czerwca 2010 r. Dzień wypłaty dywidendy został określony na 20 lipca 2010 r.

Ponadto prezes Ludwik Sobolewski poinformował akcjonariuszy o tym, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest w trakcie finalizowania porozumienia z giełdą NYSE Euronext, w przedmiocie nowego systemu transakcyjnego dla giełdy warszawskiej i współpracy biznesowej obu giełd.