Spółka przeszła wczoraj z NewConnect na rynek główny. Kurs spadł o 2,4 proc., do 3,25 zł. Obroty sięgnęły 550 tys. zł, to jeden z najwyższych poziomów. – Oczekujemy bardzo dobrych wyników w I kw. w związku z przyrostem bazy aktywów pod zarządzaniem – powiedział podczas uroczystości Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI. Na koniec lutego towarzystwo zarządzało 1,9 mld zł, czyli o 0,3 mld zł więcej niż na koniec 2010 r. W ub.r. zysk netto przekroczył 10 mln zł.

– Jeżeli audytor nie będzie miał zastrzeżeń do naszego sprawozdania, wypłacimy dywidendę. Liczę, że wystarczy na 4 – 5 gr na akcję – mówił niedawno Buczek. Dla porównania, notowane na GPW od miesiąca Idea TFI przy aktywach rzędu 3 mld zł wypracowało na koniec grudnia niespełna 6 mln zł zysku. Różnica jest m.in. pochodną struktury aktywów, których większość w Idei jest relatywnie niskomarżowa. Quercus wyceniane jest przez inwestorów na ok. 230 mln zł. Idea – na ok. 150 mln zł.