Jest pomysł, aby stworzyć w Polsce Akademię Startupową.

- Światowa Organizacja Własności Intelektualnej zainicjowała tworzenie w strategicznych miejscach świata akademii startupowych. Uznaliśmy, że najlepiej byłoby rozwijać formułę zaproponowaną w ramach AGH w Krakowie – tłumaczyła Adamczak.

Przyznała, że AGH jest jednym z liderów tworzenia nowych rozwiązań w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych.

- Posiada też olbrzymi potencjał intelektualny, który objawia się w liczbie zakładanych startupów – mówiła.

Gość zaznaczyła, że Urząd Patentowy RP od jakiegoś czasu interesuje się również wsparciem dla starupów. - We wrześniu będziemy organizować kolejną edycję naszych sympozjów, która w tym roku będzie dedykowana tematowi „Startupy i co dalej?”. Organizujemy to razem z ambasadą Izraela i USA - mówiła Adamczak.

Podkreśliła, że startupy to jest przyszłość, o ile nie będą one przeznaczane głównie na sprzedaż dla zachodnich korporacji. - Chodzi nam o to, żeby taki system zachęt wprowadzić w Polsce, aby te startupy przekształcały się w małe i średnie firmy, a później w duże przedsiębiorstwa – tłumaczyła.

Zauważyła, że inicjatywy akademii startupowej nie wprowadzono jeszcze w Europie nigdzie. Akademie istnieją na razie na innych kontynentach.

Gość przyznała, że Małopolska mogłaby stać się hubem innowacji.

- Obserwujemy tam fantastyczną relację pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a przedsiębiorcami. W żadnej części kraju nie spotkałam takie ścisłej współpracy i wzajemnego wsparcia – oceniła.

Autopromocja
#NowaRp.pl

Znacznie więcej niż wiedza

ZAPRENUMERUJ

Ochrona patentowa

Adamczak tłumaczyła, że 192 państwa należą do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. - Wg statystyk tej organizacji jesteśmy na 14 miejscu jeśli chodzi o liczbę zgłoszeń wynalazków do ochrony. A na miejscu 15 jeśli chodzi o liczbę udzielanych praw wyłącznych, patentów na wynalazki – mówiła.

- Gdybyśmy w liczbach bezwzględnych to rozpatrywali, to jesteśmy na znakomitej pozycji. Gdy spojrzymy na to przez pryzmat liczb względnych, jaki mamy potencjał, jak dużym krajem jesteśmy, to nie wygląda to tak radośnie. Danymi statystycznymi można wszystko udowodnić, w zależności co się z czym porówna – dodała.

- Bardzo dużo sobie obiecuję, jeśli chodzi o realizację i związek z planem Morawieckiego i umiędzynarodowienia naszych zgłoszeń za granicą, co dawałoby nam otwartą furtkę do zaistnienia gospodarczego z naszymi rozwiązaniami w świecie – mówiła.

- Pierwsze symptomy tego są, jeśli chodzi o ochronę naszych zgłoszeń za granicą, poprzez wykorzystanie systemu PCT. Na podstawie jednego zgłoszenia można uzyskać ochronę w 151 państwach świata. Jest to bardzo szybka i opłacalna ścieżka zapewnienia ochrony patentowej – dodała.