Badacze stworzyli w pełni rozpuszczalny smartwatch. W wyniku zanurzenia go w wodzie dochodzi do rozdzielenia wielu elementów urządzenia. To, w sytuacji gdy dziś sprzęty tego typu muszą być poddawane skomplikowanemu i kosztownemu recyklingowi, ma stanowić odpowiedź na problem powstawania co roku na świecie wielu milionów ton odpadów elektronicznych.

Czytaj także: Recykling paneli fotowoltaicznych to konieczność

Chińscy naukowcy przeprowadzili eksperyment z wykorzystaniem wcześniej opracowanego przez nich nowego rodzaju materiału nanokompozytowego na bazie cynku. Cały pomysł tego przedsięwzięcia polegał na tym, by materiał wykorzystany do obwodów elektronicznych ulegał rozpuszczeniu. Dotąd stosowane w eksperymentach materiały rozpuszczalne okazywały się niezbyt dobrze przewodzić impulsy elektryczne, a w efekcie nie nadawały się do zastosowania w urządzeniach konsumenckich. Chcąc rozwiązać ten problem, zespół zmodyfikował nanokompozyt na bazie cynku, dodając srebrne nanodruty, co z kolei nadało im wysoką przewodność – podaje serwis Interesting Engineering.

Ta mikstura została następnie nałożona specjalnym sitodrukiem na degradowalnym polimerze. Z kolei obwody scalono ze sobą w wyniku reakcji chemicznych wywołanych z użyciem wody. W ten sposób powstały nanokompozytowe płytki drukowane, które następnie umieszczono w obudowach wykonanych z większej ilości owego polimeru.

Skonstruowany tak smartwatch nie wyglądał może na szczyt technologicznych możliwości XXI w., ale okazał się całkowicie funkcjonalny. Posiadał m.in. czujniki mierzące tętno czy poziom tlenu we krwi, a także funkcję liczenia kroków. Podczas testów prototyp poddano kontaktowi z ludzkim potem. Okazało się, że sprzęt nie ulega degradacji. Dopiero zanurzenie urządzenia w wodzie doprowadziło do jego rozkładu.

Magazyn „ACS Applied Materials & Interfaces" podaje, że polimerowa obudowa i obwody smartwatcha całkowicie się rozpuściły. Proces ten zajął 40 godzin. Do odzyskania w ramach recyklingu pozostał jedynie ekran OLED wraz z mikrokontrolerem, a także rezystory i kondensatory wbudowane w obwody.