25 czerwca był formalnie pierwszym dniem notowania akcji czeskiej spółki bez prawa do dywidendy. Faktycznie z powodów leżących po stronie czeskiego depozytu papierów dywidendy mogą nie otrzymać także ci inwestorzy, którzy papiery CEZ kupili w środę lub w czwartek (23 i 24 czerwca). Decyzję w sprawie podziału zysku akcjonariusze spółki podejmą 29 czerwca, dniem dywidendy (zarząd proponuje, aby wynosiła 53 korony, czyli ok. 8,5 zł na walor) ma być dzień WZA.

GPW poinformowała, że w przypadku podjęcia takiej uchwały będzie traktować czeską firmę w szczególny sposób. Nie planuje oznaczać w cedule ani na stronach WWW kursu jej akcji „bd” (bez dywidendy), unieważniać aktywnych zleceń ani też korygować kursu odniesienia.