Na początku lat 90. Michel Kiviatkowski – Francuz o polskich korzeniach – otrzymał misję utworzenia w Polsce firmy, która wspierałaby licznie przybywających nad Wisłę międzynarodowych klientów grupy Mazars w rozpoczynaniu i rozwijaniu działalności. Usługi firmy koncentrowały się w początkowej fazie działalności przede wszystkim na audycie.

- Ówczesny model rozwoju biznesu Mazars opierał się na badaniu wspólnym, czyli badaniu sprawozdania finansowego przez dwie niezależne od siebie firmy audytorskie, wybranych dużych międzynarodowych spółek giełdowych o francuskim rodowodzie. W ten sposób, podążając za naszymi klientami, rozwinęliśmy naszą firmę na świecie, w tym również w Polsce - wspomina Michel Kiviatkowski, partner zarządzający Mazars w Polsce. Instytucja audytu wspólnego wciąż obowiązuje we Francji, a w szeregu innych krajów UE jest promowana jako opcja, której wybór wiąże się z wydłużonym okresem rotacji (czyli okresem, po którym trzeba zmienić firmę audytorską).

Dynamiczny rozwój

Ostatnia dekada XX wieku w Polsce była przełomowym czasem dla wielu przedsiębiorstw, również dla Mazars.

- Obecnym liderom życia gospodarczego w naszym kraju pomagaliśmy w pierwszym zastosowaniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Wspieraliśmy rozwój rynku kapitałowego, wprowadzając na warszawski parkiet doskonale przygotowane spółki z różnych sektorów gospodarki. Dzięki zdobytemu w ten sposób zaufaniu, możemy teraz wspierać ich projekty na międzynarodowych rynkach - podkreśla Kiviatkowski.

Obecnie Mazars w Polsce zatrudnia ponad trzystu specjalistów w Warszawie i Krakowie oraz obsługuje ponad 800 polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw różnej wielkości. Oferuje szeroki wachlarz usług. Klientami Mazars są zarówno jednostki zainteresowania publicznego, jak i firmy rodzinne. W coraz większym stopniu grupa koncentruje się na polskich jednostkach zainteresowania publicznego. Wśród jej klientów nie brakuje spółek notowanych na GPW, w tym banków.

- W ostatnich latach poszerzyliśmy naszą ofertę usług audytorskich i doradczych dla instytucji finansowych. W związku z tym wzmocniliśmy nasz dział audytu o biegłych rewidentów i konsultantów z dużym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych banków, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji finansowych. Jesteśmy jednym z liderów w branży w tym obszarze - podkreśla Kiviatkowski.

W 2020 r. Mazras rozwinął też ofertę w zakresie doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw oraz fuzji i przejęć.

Potencjał i globalny zasięg

Wieloletnie niedoinwestowanie sfery ochrony środowiska w Polsce, rosnąca presja na ograniczanie wpływu gospodarki na środowisko, zmieniające się normy i przepisy, a także konieczność spełnienia wymagań Unii Europejskiej, to duże wyzwanie dla wielu polskich przedsiębiorstw - szczególnie działających w sektorze energii i infrastruktury. Wsparcie tych firm w dziedzinie audytu i doradztwa to jedno z głównych wyzwań Mazars na najbliższą przyszłość.

Firma Mazars powstała w Europie, a dziś działa w ponad 90 krajach na świecie, zatrudniając 40 400 specjalistów – w tym 24 400 w ramach zintegrowanego partnerstwa i 16 tys. za pośrednictwem Mazars North America Alliance, czyli stowarzyszenia stworzonego w celu wspierania klientów w maksymalnym wykorzystaniu możliwości biznesowych i zapewnienia im pewności w działaniu.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ