Początek roku akademickiego w cieniu problemów

Wybory, inflacja, niskie płace naukowców oraz ryzyko obniżenia jakości kształcenia medyków – to główne tematy poruszane przez rektorów inaugurujących nowy rok akademicki.

Publikacja: 02.10.2023 21:42

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego

Foto: PAP/Andrzej Lange

Ponad 1,2 mln studentów kształcących się na 350 uczelniach rozpoczęło właśnie nowy rok akademicki. Podczas uroczystych inauguracji rektorzy uczelni w swoich przemówieniach i listach do społeczności akademickiej nawiązywali do wyborów i obecnej sytuacji politycznej oraz gospodarczej.

– Muszę ze zdwojoną siłą powtórzyć, iż przerażający jest fakt, że w dramatycznej sytuacji politycznej, związanej przede wszystkim z wojną w Ukrainie, wysoką inflacją oraz zagrażającym nam kryzysem gospodarczym i zadłużeniem naszego kraju, kluczowym sposobem budowania poparcia w gronie elektoratu jest podsycanie podziałów społecznych i politycznych, zarówno w kwestiach dotyczących spraw wewnętrznych, jak i polityki międzynarodowej. Nie można milczeć wobec tego, co się dzieje. Ze środowiska akademickiego musi wybrzmieć wołanie o opamiętanie – zwrócił uwagę prof. Jacek Popiel, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozpoczynając 660. rok działalności uczelni.

Prof. Popiel podkreślił także, by głosować na ludzi, którzy „respektują podstawowe wartości: szacunek dla prawdy, poszanowanie praw i godności człowieka, tolerancję, honor, uczciwość i sumienną pracę oraz odpowiedzialność za losy całej wspólnoty ludzkiej”.

Na sytuację polityczną zwrócił uwagę także rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzy Z. Nowak. „Walka polityczna potrafi przestawiać bądź zacierać granice tego, co przyzwoite, prawdziwe, etyczne. Zbyt często liczy się w niej głos wyborczy, a nie człowiek i jego realne dobro. Prawda i szacunek ustępują miejsca demagogii, propagandzie, naciskom. Uniwersytet Warszawski nie może i nie powinien być tego częścią. Zwracam się zatem do państwa – do całej społeczności uniwersyteckiej – o szczególną rozwagę i mądrość w odbiorze treści nacechowanych politycznie, na rozwagę w komentarzach i aktywnościach będących wyrazem zaangażowania w sprawy publiczne. Niech polityka będzie przedmiotem naszych badań, opinii, nie zaś narzędziem nacisków na wolność, z której możemy być tak dumni” – napisał w liście do społeczności akademickiej.

Rektorzy krytykują sposób kształcenia na wydziałach medycznych

Nie zabrakło także nawiązań do trudnej sytuacji finansowej pracowników naukowych – zwłaszcza asystentów. Kilka dni temu grupa młodych naukowców przez kilka godzin okupowała hol Ministerstwa Finansów, by zwrócić uwagę na niedofinansowanie nauki w Polsce. – Przy tym poziomie inflacji z niepokojem obserwujemy coraz trudniejszą sytuację materialną pracowników. Nie możemy pogodzić się z faktem, że wynagrodzenie asystenta jest zbliżone do minimalnego wynagrodzenia w Polsce – mówił prof. Popiel.

Jak kilka dni temu podała sekcja akademicka Związku Nauczycielstwa Polskiego młodzi naukowcy zarabiają zaledwie 5 zł więcej od najniższej krajowej. Związkowcy domagają się 20-proc. podwyżek dla akademików.

Poruszono także kwestię związaną z uruchamianiem wydziałów medycznych nawet na tych uczelniach, które nie mają potrzebnego zaplecza. A studenci na zajęcia do prosektorium muszą jeździć do odległych miejscowości. Obecnie medycyna wykładana jest aż na 40 uczelniach.

Nowy sposób kształcenia medyków został skrytykowany m.in. przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych i izby lekarskie.

Ponad 1,2 mln studentów kształcących się na 350 uczelniach rozpoczęło właśnie nowy rok akademicki. Podczas uroczystych inauguracji rektorzy uczelni w swoich przemówieniach i listach do społeczności akademickiej nawiązywali do wyborów i obecnej sytuacji politycznej oraz gospodarczej.

– Muszę ze zdwojoną siłą powtórzyć, iż przerażający jest fakt, że w dramatycznej sytuacji politycznej, związanej przede wszystkim z wojną w Ukrainie, wysoką inflacją oraz zagrażającym nam kryzysem gospodarczym i zadłużeniem naszego kraju, kluczowym sposobem budowania poparcia w gronie elektoratu jest podsycanie podziałów społecznych i politycznych, zarówno w kwestiach dotyczących spraw wewnętrznych, jak i polityki międzynarodowej. Nie można milczeć wobec tego, co się dzieje. Ze środowiska akademickiego musi wybrzmieć wołanie o opamiętanie – zwrócił uwagę prof. Jacek Popiel, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozpoczynając 660. rok działalności uczelni.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Edukacja
Mniej lekcji religii w szkołach. Rząd podał termin
Edukacja
Wsparcie dla zdolnych studentów pierwszego roku
Edukacja
Nauczyciel zarobi więcej. Jednak wciąż poniżej średniej krajowej
Edukacja
Matura 2024: język polski - poziom rozszerzony. Odpowiedzi eksperta
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Edukacja
Matura 2024: geografia - arkusze CKE
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży