Jak wynika z raportu „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2021", przygotowanego przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, świat outsourcingu (zwłaszcza informatycznego) będzie zmierzał w kierunku węższych specjalizacji, bardziej intensywnej współpracy z otoczeniem biznesowym i większej elastyczności. Wraz ze wzrostem konkurencji na rynku większe znaczenie będzie miało utrzymanie dotychczasowych klientów i poszukiwanie nowych. Niezbędne będzie oferowanie lepszych jakościowo rozwiązań równocześniea na kilku platformach (wielokanałowość). Rośnie liczba niestandardowych rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb klienta lub outsourcingu „szytego na miarę".

Jak tłumaczą specjaliści, główną zaletą outsourcingu jest redukcja kosztów prowadzenia działalności. Coraz większe znaczenie ma jednak jakość współpracy i realizacja usług, a także uproszczenie procesów. Klientom zależy przede wszystkim na wysokiej jakości usług, aby odbiorcy końcowi byli jak najbardziej zadowoleni z jakości produktu czy usługi. Najczęściej outsorcowane zadania dotyczą administracyjnej obsługi biura. Jest to m.in. recepcja, kadry, płace, księgowość, obsługa klienta, sprzedaż, marketing itp. Są one precyzyjnie dostosowywane do potrzeb firmy zlecającej outsourcing, co ma za zadanie zwiększenie efektywności określonego obszaru.

Coraz bardziej opłacalne staje się też wynajęcie usług nie pojedynczego pracownika, ale całego zewnętrznego działu, w którym każdy specjalizuje się w innym procesie. Przykładem mogą być tu asystenci zewnętrzni. Pracodawcy coraz mniej opłaca się zatrudnić jedną osobę (często młodą i mało doświadczoną), która ma za zadanie koordynować wystawianie faktur i kontrolowanie płatności, przygotowywanie i opiniowanie umów, zamawianie towarów i usług czy organizację wyjazdów. Zamiast tego można skorzystać z usług profesjonalnej firmy, w której pracuje kilkunastu specjalistów zbierających dane podczas współpracy z wieloma przedsiębiorstwami. Są oni w stanie w kilka minut przedstawić kompleksową, zweryfikowaną propozycję działania na rzecz pracodawcy. Nie bez znaczenia są tu koszty – firma płaci tyle, ile jednemu pracownikowi, a otrzymuje wsparcie kilkunastu.

Kolejnym plusem outsourcingu jest pozbycie się kosztów pracy. Przedsiębiorca może się skupić na swojej podstawowej działalności, nie musi przejmować się urlopami, zwolnieniami chorobowymi itp. – te sprawy przerzuca na firmę outsourcingową. Elastyczność takiej formy współpracy pozwala też na zwiększenie liczby pracowników w okresie wytężonej pracy (np. w firmie kurierskiej przed świętami), bez ponoszenia zobowiązań za ich zatrudnienie, gdy liczba zamówień wróci do normalnego poziomu.

W naszym kraju popularny jest m.in. outsourcing usług IT. Jak wynika z raportu „Executive Brief. Outsourcing 2020", w tej branży Polska plasuje się na dziesiątym miejscu na świecie i czwartym w Europie. Polska otrzymała w raporcie wysokie oceny m.in. za: niskie koszty operacyjne i rozwiniętą infrastrukturę, relatywnie wysoki wskaźnik rozwoju społecznego, niskie ceny i koszty życia, niewielkie ryzyko operacyjne oraz położenie geograficzne, czyli bliskość zachodniej Europy.

Na outsourcing usług IT często decydują się także polskie przedsiębiorstwa. Z „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce" PARP wynika, że już w 2019 roku 81 proc. firm zlecało zadania związane z obsługą technologii informacyjno-komunikacyjnych na zewnątrz. Najczęściej decydują się na to duże podmioty (88,6 proc.), ale bardzo wysoki odsetek charakteryzował też segment małych (80,2 proc.) i średnich (82,9 proc.).

Dynamicznie rozwija się outsourcing działów call center. Według raportu firmy Research and Markets ma on urosnąć do 496 miliardów dolarów w 2027 roku z poziomu 339,4 miliarda dolarów w 2020 roku, czyli średnio o 5,6 proc. na rok. W branży w skali globalnej działa już ponad 100 tys. firm oferujących usługi call i contact center.

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się usługa outsourcingu procesów przemysłowych, czyli przekazanie zewnętrznemu dostawcy określonego procesu lub jego części do realizacji. Daje ona firmom dostęp do wykwalifikowanych pracowników liniowych, inżynierów procesu oraz brygadzistów (liderów), którzy sprawują nadzór nad załogą i realizacją procesu. Do ich zadań należy także raportowanie do zleceniodawcy. Jak podkreślają specjaliści, pozornie outsourcing procesów to tylko ludzie: pracownicy liniowi, inżynierowie, liderzy. W praktyce to jednak znacznie więcej: przejęcie odpowiedzialności, nadzór, know-how, analiza i rekomendacje.

Jak wynika z obserwacji analityków, rynek outsourcingu ciągle rośnie. Relacje klient–dostawca są coraz trwalsze oraz oparte na zaufaniu, w wyniku czego występuje tendencja do przenoszenia części procesów wewnętrznych do realizacji „na zewnątrz". Jak przewidują analitycy, coraz częściej będą zlecane kluczowe operacje biznesowe, a nie tak jak dotychczas głównie dodatkowe.