W UE są obecnie trzy państwa, w których liczba zgonów na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu 14 dni jest wyższa niż w Polsce (Czechy, Bułgaria i Słowenia). W UE jest sześć państw, w których liczba zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu 14 dni jest wyższa niż w Polsce (Luksemburg, Litwa, Austria, Słowenia, Chorwacja, Portugalia).

W ostatnich 14 dniach krajem z największą liczbą zgonów na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców w UE i na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest Liechtenstein - wskaźnik ten wynosi w tym kraju 28,7 (bez zmian).

Z kolei w samej UE krajem z największą liczbą zgonów chorych na COVID-19 w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców jest Bułgaria ze wskaźnikiem na poziomie 24,1 (wzrost o 0,4).

Druga jest Słowenia, gdzie wskaźnik ten wynosi 20 zgonów na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 0,2)

W trzecich pod względem tego wskaźnika Czechach w ciągu ostatnich 14 dni stwierdzono 18,1 zgonu na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców (spadek o 0,6). Od 14 listopada wskaźnik ten dla Czech spadał, 29 listopada był pierwszym dniem ponownego wzrostu.

Piąta jest Belgia gdzie wskaźnik ten wynosi 17,2 (spadek o 0,5).

W szóstych Węgrzech w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców stwierdzono 16,7 zgonu (wzrost o 0,6 przy 712,9 zakażenia na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni). Siódma pod względem tego wskaźnika jest Chorwacja, gdzie wynosi on 16,3 (wzrost o 0,4). Ósme są Włochy z 16 zgonami na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni (bez zmian).

31 października wskaźnik 1000 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców przekroczył Luksemburg - obecnie wynosi on tam 1210,1 (spadek o 8).

16 listopada wskaźnik 800 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyła Chorwacja, 24 listopada przekroczył on 900, a 29 listopada przekroczył 1000 - obecnie wynosi on tam 1040,3 (wzrost o 13,6).

31 października wskaźnik 1000 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyła Słowenia - ale 12 listopada wskaźnik ten spadł poniżej tego poziomu i obecnie wynosi on tam 977,4 (wzrost o 9,5 w ciągu doby).

19 listopada wskaźnik zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców przekroczył 700 na Litwie, 24 listopada przekroczył 800, a 29 listopada przekroczył 900 - obecnie wynosi tam 950,8 (spadek o 8,5).

14 listopada wskaźnik 1000 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyła Austria, ale 26 listopada spadł on znów poniżej 1000, a 29 listopada poniżej 900 - obecnie wynosi on tam 843,1 (spadek o 15,5).

4 listopada października próg 1000 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczył Liechtenstein - 17 listopada wskaźnik ten ponownie spadł jednak poniżej 1000, a 21 listopada poniżej 900, 24 listopada znów wzrósł powyżej 900, 25 listopada spadł poniżej tej wartości, a 29 listopada spadł poniżej 800 - i wynosi tam 750,4 po spadku o 49,1 w ciągu doby.

21 listopada wskaźnik 800 zakażeń w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców przekroczyła Portugalia, 22 listopada znów spadł on poniżej 800, 28 listopada znów wzrósł powyżej tej liczby, a 29 listopada spadł poniżej tego poziomu - i obecnie wynosi on tam 754,1 zakażeń koronawirusem (spadek o 18,9).

11 listopada wskaźnik 700 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyły Włochy, 20 listopada Włochy przekroczyły wskaźnik 800 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców, 22 listopada znów spadł poniżej 800, a 29 listopada poniżej 700 - i wynosi 673,7 (spadek o 22,1).

W Szwecji 25 listopada wskaźnik zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczył 600 - i wynosi obecnie 634,3 (bez zmian).

W Bułgarii wskaźnik zakażeń w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców wynosi obecnie 631,9 (spadek o 1,1).

W Rumunii wskaźnik zakażeń w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców zbliża się do 600 - i wynosi obecnie 573,1 (spadek o 7,9).

19 listopada wskaźnik liczby zakażeń w ciągu 14 dni na 100 tysięcy w Czechach spadł poniżej 1000 (22 października w Czechach liczba zakażeń w ciągu 14 dni na każde 100 tysięcy mieszkańców przekroczyła 1000), 20 listopada poniżej 900, 21 listopada poniżej 800, 25 listopada poniżej 700, a 29 listopada poniżej 600 - i wynosi obecnie 559,7 (spadek o 7,6). 13 listopada był pierwszym od wielu tygodni dniem, gdy wskaźnik ten w Czechach nie był najwyższy spośród wszystkich państw UE i EOG.

7 listopada wskaźnik 900 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni koronawirusem SARS-CoV-2 przekroczyła Francja - ale 14 listopada spadł poniżej 900, 17 listopada poniżej 800, 21 listopada poniżej 700, 22 listopada poniżej 600, 25 listopada poniżej 500, a 29 listopada poniżej 400 - i obecnie wynosi on tam 353,2 po spadku o 26 w ciągu doby.

Belgia 23 października przekroczyła wskaźnik 1000 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców - od 13 listopada wskaźnik ten wynosi w tym kraju poniżej 1000, od 14 listopada poniżej 900, od 15 listopada poniżej 800, od 18 listopada poniżej 700, od 19 listopada poniżej 600, od 22 listopada poniżej 500, a od 26 listopada poniżej 400 - obecnie jego wysokość to 333,6 - o 1,9 mniej niż dzień wcześniej.

Na przeciwnym biegunie znajduje się Islandia z 53,8 zakażenia koronawirusem w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców i Irlandia gdzie wskaźnik ten wynosi 88,5 oraz Finlandia - z 96,3 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców.

Najmniej zgonów na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców stwierdzono w ostatnich 14 dniach w Islandii - 0,3 oraz Finlandii - 0,4 i Norwegii - 0,6.