Wstrzymanie przyjęć chorych początkowo zapowiadano na kilka dni, ale udało się wznowić przyjęcia po kilku godzinach.

Szpital poinformował, że pacjenci, którzy znajdują się obecnie w szpitalu, poddawani są normalnej terapii i są pod stałą opieką medyczną.