W badaniu wzięło udział ponad 1500 osób. Przetestowano pacjentów, którzy mieli kontakt z osobami, u których potwierdzono Covid-19.

Badani początkowo uzyskiwali negatywny wynik testu. Później część otrzymywała jedną dawkę REGEN-COV, pozostałym podano placebo.

Po 29 dniach u 1,5 procent osób, które były leczone, rozwinął się objawowy Covid-19, w porównaniu z 7,8 procentami osób, którym wstrzyknięto placebo.

Oznacza to zmniejszenie ryzyka o 81 procent, co porównuje się z zatwierdzonymi szczepionkami przeciw Covid-19.

Uczestnicy badania byli zróżnicowani etnicznie, 31 procent miało co najmniej jeden czynnik ryzyka, średnia wieku wynosiła 44 lata, a zakres wieku wynosił od 12 do 92 lat.

Żadna z leczonych osób nie była hospitalizowana. Nie była również potrzebna pomoc medyczna. Wśród osób, którym podano placebo były cztery takie przypadki.

- Dane te sugerują, że REGEN-COV może uzupełniać powszechne akcje szczepień, szczególnie w przypadku osób o wysokim ryzyku infekcji powiedział Myron Cohen z Uniwersytetu Karoliny Północnej w Chapel Hill.

Pomimo obiecujących wyników, powszechne stosowanie przeciwciał monoklonalnych przeciw Covid-19 było utrudnione przez brak świadomości społecznej na temat tego, czym one są, oraz fakt, że głównym sposobem ich podawania była kroplówka dożylna, która trwała co najmniej 20 minut.

Firma Regeneron ma nadzieję, że dzięki przejściu na cztery zastrzyki podskórne uda się usunąć tę przeszkodę.