W tym tygodniu szpital przywrócił porody rodzinne. To ewenement, bo większość placówek jednak wciąż je ogranicza.

Dr n. med. Wojciech Puzyna: Tak, zdecydowaliśmy się przywrócić porody rodzinne w Bloku Porodowym i w Przyszpitalnym Domu Narodzin. W poniedziałek przyjęliśmy 15 porodów drogami natury, większość z nich to porody rodzinne. W ub. roku ok 85 proc. porodów drogami natury to były porody rodzinne.

Dużo jest chętnych na takie porody? Czy tylko państwa pacjentki, mieszkanki Warszawy o to dopytują o taką możliwość? 

Pacjentki były zainteresowane przywróceniem porodów rodzinnych. Mówiły o tym  za pośrednictwem naszego portalu społecznościowego.

Poród w okresie epidemii to sytuacja szczególna. Jakie środki ostrożności stosowane są obecnie podczas porodów rodzinnych. 

W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca. Może to być ojciec dziecka, w szczególnych przypadkach inna bliska osoba, ale wyłącznie za zgodą dyrektora szpitala.  Osoba towarzysząca powinna mieszkać z rodzącą, co najmniej przez dwa tygodnie przed porodem, a w dniu porodu musi być zdrowa.  Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z osobami obcymi, by zminimalizować prawdopodobieństwo zakażenia koronawirusem.

Przy przyjęciu do szpitala, osoba towarzysząca podlega tym samym procedurom, co pacjentka rodząca, tj. ma sprawdzaną temperaturę ciała oraz musi wypełnić formularz ankiety epidemiologicznej. Przez cały okres pobytu w szpitalu osoba towarzysząca musi zachować bezpieczny dystans dwóch metrów wobec innych osób, często dezynfekować ręce oraz mieć założoną maskę medyczną, którą powinna  zmieniać co dwie godziny. Nie może też opuszczać sali porodowej o ile nie otrzyma takiego polecenia od personelu medycznego.  Ze szpitala musi wyjść dwie godziny po porodzie.

Jeśli ojciec czy inna osoba bliska rodzącej ma być dwa metry od personelu, to w czasie porodu siedzi on w kącie i przygląda się tylko akcji porodowej?

Zalecenie zachowania bezpiecznego dystansu dwóch metrów nie dotyczy sali porodowej, a traktów komunikacyjnych. Przy porodzie wskazane jest zachowanie możliwego bezpiecznego dystansu wobec osób medycznych, zgodnie z ich poleceniami.

Ile maseczek osoba towarzysząca musi fizycznie przynieść do szpitala: porody trwają od kilkudziesięciu minut do kilkudziesięciu godzin. Czy gdy osobie towarzyszącej rodzącej ich zabraknie  - bo poród się przedłuża, to może nabyć na miejscu?

Osoba towarzysząca powinna zmieniać maseczkę co 2-3 godziny. Jeśli zaplanowany zapas maseczek nie wystarczy na terenie szpitala znajduje się kiosk w którym można je kupić.

Czy w szpitalu cięcia cesarskie odbywają się w szpitalu normalnie? Czy ich liczba spadała w porównaniu ze styczniem czy lutym?

Cięcia cesarskie odbywają się obecnie bez udziału osoby towarzyszącej.

Nie odnotowaliśmy spadku cesarskich cięć w I kwartale.

Szpitale położnicze niechętnie i bardzo powoli wracają do porodów rodzinnych. Państwu na szczęście - to się udało. Z czego to może wynikać? Inni się boją?

Nie chcę się wypowiadać w imieniu innych placówek medycznych.

Czy były przypadki odmówienia porodu rodzinnego przez lekarza czy położną? Z jakich powodów?

Dotychczas nie odnotowaliśmy takiego przypadku.

Dziękuję za rozmowę.