MFW w dziś opublikowanym raporcie ocenia, że w tym roku gospodarka Polski zyska 4,4 proc. W przyszłym roku wzrost spowolni do 3,5 proc. Inflacja będzie na poziomie 2 proc. na koniec roku.

To najlepszy wynik we Wspólnocie. Gospodarka niemiecka zyska 1,4 proc., (1,5 w przyszłym roku) hiszpańska 2,8 proc. (2 proc.), włoska 1,4 proc. (1,1 proc.), a brytyjska 1,1 proc. (1,4 proc.).

PKB krajów strefy euro zyska 2 proc. w tym roku i 1,9 proc. w przyszłym. Wśród posiadaczy euro pozytywnie wyróżnią się republiki nadbałtyckie. PKB Estonii i Łotwy powiększą się o 3,7 proc. każdy w 2018 r i o odpowiednio 3,2 proc. i 3,3 proc. w przyszłym. Gospodarka Litwy zyska w tym roku 3,5 proc. i 2,9 proc. w przyszłym.

Dobre prognozy są dla USA. Amerykański PKB powiększy się o 3,2 proc. w tym i przyszłym roku. Kraje rozwijające się pójdą do przodu o średnio 6,5 proc., przy czym największy przyrost zanotują gospodarki Indii i Bangladeszu - po 7,3 proc. wzrostu. Chiński PKB zyska 6,6 proc.