Za duży przyrost zatrudnienia w listopadzie odpowiadała przede wszystkim branża motoryzacyjna. Liczba etatów wzrosła tam o 41,3 tys., co było jednak w dużej mierze skutkiem zakończenia strajku w koncernie GM. W całym przemyśle zatrudnienie wzrosło o 54 tys., w sektorze ochrony zdrowia zwiększyło się o 45 tys., w hotelarstwie i rozrywce o 45 tys. a w branży usług biznesowych o 31 tys. Jednakże sektor sprzedaży detalicznej doświadczył wzrostu zatrudnienia jedynie o 2 tys. osób.

Dobrą wiadomością jest również wzrost średniej płacy godzinowej o 3,1 proc. r./r. (0,2 proc. m./m.) w listopadzie.

Dane o wzroście etatów w październiku zostały zrewidowane w górę – ze 128 tys. do 156 tys. Rewizją objęto również dane za wrzesień – ze 180 tys. do 193 tys.