Comiesięczna ankieta Komisji Europejskiej w 19 krajach z tą samą walutą wykazała, że wskaźnik nastrojów poprawił się do 91,1 pkt z 87,5 w sierpniu, piąty kolejny miesiąc. Oczekiwania rynku wskazywały na wzrost do 89 pkt.

Większa poprawa była możliwa dzięki nastrojom w sektorze usług, największym w strefie euro, na który przypada dwie trzecie PKB. Wskazania zwiększyły się do minus 11,1 pkt z minus 17,2, a ekonomiści pytani przez Reutera oczekiwali jedynie minus 15,7. Optymizm w przemyśle zwiększył się do minus 11,1 z minus 12,8 pkt (ekonomiści: minus 10), a nastroje konsumentów poprawiły się do minus 13,9 z minus 14,7, zgodnie z oczekiwaniami.

Przewidywania dotyczące inflacji okazały się lepsze w przemyśle: minus 0,6 wobec minus 2,1 pkt, pogorszyły się natomiast wśród konsumentów do 12,5 pkt z 16,9 w sierpniu.

We Francji stabilnie

Zaufanie gospodarstw domowych we Francji nie zmieniło się we wrześniu, bo lekką poprawę perspektyw jakości życia i sytuacji finansowej zniwelowały obawy dotyczące wzrostu bezrobocia — podał urząd statystyczny INSEE.

Syntetyczny wskaźnik tego zaufania utrzymał się na poziomie 95 pkt, jak w sierpniu, ale był minimalnie lepszy od 94 pkt spodziewanych przez ekonomistów. Wskaźnik ten waha się od czerwca w granicach 94-96 pkt, bo kryzys sanitarny na wiosnę obniżył go do poziomu z okresu najgwałtowniejszych demonstracji tzw. żółtych kamizelek, jest wyraźnie poniżej średniej długoterminowej 100 pkt.

„We wrześniu saldo opinii rodzin o ich przyszłej sytuacji finansowej zyskało 2 pkty, lekko przekroczyło po raz pierwszy od lutego średnią długoterminową" — stwierdził INSEE. Doszło też do małego wzrostu tych, które zamierzają zrobić większe zakupy. Nie przeszkodziło to jednak temu, że piąty kolejny miesiąc nastąpił wzrost liczby rodzin, które uważają, że obecnie należy oszczędzać. Wynika to z ich obaw związanych z rynkiem pracy.