Z raportu Erste wynika, że tegoroczny wzrost sięgnie 1,2 proc. PKB. To optymistyczne szacunki biorąc pod uwagę fakt, że rząd zakłada 0,9 proc. na ten rok i 1,2 proc. PKB na 2010.

Erste tłumaczy, że na wzrost gospodarczy w przyszłym roku wpłynie głównie efekt niskiej bazy w eksporcie oraz proces odbudowywania zapasów w gospodarce.