Zdaniem analityków Banku Zachodniego WBK, deficyt był niższy od prognoz ze względu na większe ujemne saldo dochodów. Ta pozycja obejmuje m.in. dywidendy płacone przez polskie firmy swoim zagranicznym właścicielom.

Eksport wyniósł 9,7 mld euro. Był o 21,5 proc. wyższy niż rok wcześniej. Dynamika importu trzeci miesiąc z rzędu była wyższa – wyniosła 23,0 proc.

- Trend pogorszenia relacji między dynamiką eksportu i importu będzie kontynuowany za sprawą odbudowy zapasów. Konsekwencją tego będzie pogarszające się saldo wymiany handlowej – skomentował Konrad Soszyński, ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego.