Produkt krajowy brutto wzrósł o 11,7 proc. w porównaniu z takim samym okresem ub.r. W poprzednich trzech miesiącach wzrost wyniósł 6 proc. – poinformował urząd statystyczny w Ankarze. W stosunku kwartalnym i po uwzględnieniu czynników sezonowych PKB wzrósł w I kw. o 0,1 proc., a w IV kw. ub.r. wzrost ten wyniósł po korekcie 1,7 proc.

Turecka gospodarka dość raźnie wychodzi z ubiegłorocznej zapaści, w wyniku której PKB spadł o 14,5 proc. Obniżenie stóp procentowych o 10,25 pkt proc. w ciągu 13 miesięcy przyczyniło się do wyraźnego ożywienia popytu zarówno konsumentów jak i spółek. Bank centralny zamierza utrzymać stopy ma obecnym poziomie 7 proc. „przez dłuższy czas”, gdyż nie widzi powodów do zmian wobec rosnących obaw o kondycję globalnej gospodarki. Już czerwcowe wyniki eksporterów mogą pokazać spadek popytu w takich krajach jak Grecja, Portugalia i Hiszpania. Na cały bieżący rok rząd przewiduje wzrost PKB o 3,5 proc.