Z danych GUS wynika, że w skali roku sprzedaż detaliczna w tych sklepach wzrosła o 29 proc. w cenach bieżących, ale też o ponad 28 proc. w cenach stałych.

GUS podał dane o sprzedaży detalicznej we wrześniu i w III kwartale. Dane wrześniowe są wyższe od przewidywań rynkowych. Ekonomiści szacowali 9,5 proc. wzrost w cenach bieżących, a ten w rzeczywistości wyniósł 11,4 proc. W cenach stałych wartość sprzedaży wzrosła o 7,7 proc.

W III kwartale zaś kupowaliśmy produkty warte o 7,1 proc. więcej niż w analogicznym czasie zeszłego roku.  To mniej niż przedtem (8,8 proc w II kwartale), ale więcej niż na początku roku ( 6 proc. w I kwartale) We wrześniu w cenach stałych wartość sprzedaży windowały nie tylko zakupy w supermarketach, ale także leków i kosmetyków (12,5 proc) oraz ceny surowców, bo wartość zakupów paliw wzrosła o 8,1 proc. W cenach bieżących sprzedaż detaliczna  paliw wzrosła o 20,9 proc., kosmetyków i farmaceutyków op 15,7 proc.

Zmniejsza się dynamika zakupów w motoryzacji (1,1 proc. w cenach stałych i  bez zmian w bieżących). W żadnej z grup zakupów nie było spadku wartości sprzedaży detalicznej we wrześniu. W zeszłym roku we wrześniu odnotowaliśmy spadek zakupów żywności i napojów ( o 0,8 proc. w cenach stałych) - teraz jest to 1,6 proc. wzrost.

Wysokie tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w ostatnich dwóch miesiącach nie przystaje do pogarszających się wskaźników nastrojów konsumenckich oraz coraz słabszych danych z rynku pracy (choćby do wyższego od prognoz wzrostu stopy bezrobocia we wrześniu do 11,8 proc.). W naszej ocenie tak dobre dane były w dużej mierze wynikiem korzystnych warunków pogodowych w sierpniu i we wrześniu. Spodziewamy się jednak, że już w kolejnych miesiącach dynamika sprzedaży detalicznej obniży się. Pogarszająca się sytuacja na rynku pracy, osłabiająca siłę przetargową pracownika, sprzyja zmniejszaniu się skłonności do konsumpcji. Uważamy, że konsumpcji nie pomoże również perspektywa spadku inflacji w najbliższych miesiącach, ponieważ oczekujemy równocześnie obniżenia dynamiki nominalnego funduszu płac. Poza czynnikami fundamentalnymi, obniżaniu dynamiki sprzedaży detalicznej r/r w czwartym kwartale 2011 roku będzie sprzyjała wysoka baza sprzed roku, związana ze zwiększoną konsumpcją przed podwyżką podatku VAT.

Dzisiejsze dane będą neutralnie przyjęte przez Radę Polityki Pieniężnej. Władze monetarne sygnalizują, że do końca roku nie należy oczekiwać zmian stóp procentowych. W naszej ocenie słabsze dane ze sfery realnej oraz słabnąca inflacja w najbliższych miesiącach może skłonić członków RPP do obniżki stóp w pierwszym kwartale 2012 roku. - komentuje

Wojciech Matysiak, ekonomista Banku Pekao