W tym samym czasie import wyniósł 160,74 mld euro, o 3,7 proc. więcej niż w tym czasie rok wcześniej. Dodatnie saldo obrotów towarowych wyniosło 3,49 mld euro.

Największy udział w eksporcie miały Niemcy – główny partner gospodarczy Polski – 27,2 proc. To niespełna jeden pkt proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość sprzedaży na rynku niemieckim zbliżyła się do 44,7 mld euro i była wyższa w ujęciu rok do roku o 11 proc. Drugim kierunkiem eksportowym była w pierwszych jedenastu miesiącach 2015 roku Wlk. Brytania z eksportem 11,1 mld euro i wzrostem r/r o 13,7 proc. Na trzecim miejscu znalazły się Czechy – niecałe 10,9 mld euro, wzrost o 10,3 proc.

Największe wzrosty eksportu w pierwszej dziesiątce najważniejszych kierunków polskich eksporterów przyniosły Holandia – 14,8 proc. oraz Hiszpania – 14,3 proc. Eksport do Rosji zmalał do 4,7 mld euro, tj. w porównaniu z poprzednim rokiem o 27,6 proc. Spadł także eksport na Ukrainę – do 2,7 mld euro, tj. o 5,7 proc., a Ukraina po jedenastu miesiącach ub. roku spadła na piętnaste miejsce wśród naszych partnerów eksportowych z miejsca czternastego rok wcześniej.

Jak podaje GUS, w wartości polskiego importu za okres styczeń-listopad 2015 roku pierwszym kierunkiem są Niemcy – 36,6 mld euro i wzrost importu o 7,4 proc., następnie Chiny – 18,6 mld euro, wzrost o 15,7 proc oraz Rosja – 12,1 mld euro, spadek o 25,9 proc. Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,2 proc. eksportu, jak i importu ogółem (wobec odpowiednio 65,7 proc. i 67,0 proc. przed rokiem).

Według prognoz Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych KUKE, w roku 2016 polski eksport na najważniejszy rynek UE – Niemcy – zwiększy się o 8,9 proc. Niewiele mniejszy wzrost – o 8,5 proc. przyniesie sprzedaż na pozostałych rynkach strefy euro, z kolei o 8,2 proc. wzrośnie eksport do pozostałych krajów UE.