W ujęciu kwartał do kwartału wynagrodzenie wzrosło o 2,7 proc.

"Główny Urząd Statystyczny informuje, że przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2023 r. wyniosło 7 194,95 zł. Podana wysokość wynagrodzenia służy do celów określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych" - napisano w komunikacie.