Zdaniem Ifo, tegorocznym czynnikiem wzrostu będzie działalność przetwórcza, bo sektory związane z konsumpcją odczuwają nadal dużą inflację i ich działalność maleje. W 2024 r. nastąpi zdecydowana poprawa, gospodarka osiągnie wzrost o 1,7 proc.

Czytaj więcej

Niemcy powinni zrezygnować z dotacji na benzynę i diesla. Dla dobra budżetu

- Po kolejnym spadku o 0,2 proc. w I kwartale gospodarka będzie poprawiać się w ciągu tego roku. Wzrost plac realnych, który pojawi się najpóźniej w połowie roku będzie czynnikiem wspierającym działalność gospodarczą — przewiduje Timo Wollmershäuser z działu badawczego Ifo. Sprzyjającymi czynnikami będą też wyraźnie wyższe zarobki uzgodnione w układach zbiorowych i stopniowo malejąca inflacja. Osiągnęła już szczyt, spodziewany średni wzrost o 6,2 proc. w całym 2023 r. będzie mniejszy od poziomu z ubiegłego roku. W 2024 r. ceny wrócą do normalnego poziomu, a inflacja zmaleje do 2,2 proc. — ocenia Wpłyną na to malejące ceny energii i stopniowa poprawa w łańcuchach dostaw do produkcji.

Słabe tempo wzrostu gospodarki zwolni poprawę na rynku zatrudnienia. Wzrost liczby bezrobotnych o prawie 50 tys. wynika głownie z przyjęcia obywatelu Ukrainy, którzy będą stopniowo wchodzić na ten rynek w przewidywanym okresie do 2024 r. Na początku przyszłego roku bezrobocie powinno więc zmaleć do 5,1 proc. z 5,4 proc. w tym roku i 5,3 proc. w 2022 r.

Czytaj więcej

Rośnie eksport z Niemiec, a maleje import

W budżecie federalnym wystąpi deficyt 1,3 proc., w tym roku i 0,3 proc. w następnym — zakłada Ifo. Będzie znacznie mniejszy od przewidywań z grudnia. Szczególnie zmalały rządowe wydatki z budżetu przewidziane na wyhamowanie wzrostu cen energii — szacujemy, że o dobre 35 mld euro — bo hurtowe ceny elektryczności i gazu były mniejsze od zakładanych. Bilans na rachunku bieżącym zwiększy się znów do 5,9 proc. PKB w 2024 r., po okresowym spadku do 3,8 proc. w ubiegłym roku na skutek dużego wzrostu cen w imporcie — podsumował Ifo.

Pokrewna placówka badawcza z Kilonii nie spodziewa się też dużej poprawy w tym roku z powodu stałego spadku siły nabywczej konsumentów na skutek uporczywej inflacji. Badacze z IfW poprawili swą prognozę wzrostu z 0,3 do 0,5 proc. (rząd federalny zakłada 0,2 proc.), a dla 2024 r. z 1,3 do 1,4 proc. „Niemiecka gospodarka wychodzi z trudem z kryzysu energetycznego. Gospodarcze konsekwencje wojny w Ukrainie opóźniły jej wyjście z pandemii i odczuwalnie obniżyły poziom PKB” — stwierdzili w wiosennym raporcie.

Czytaj więcej

Niemiecka gospodarka straciła impet. Słabe dane

Inflacja konsumencka wyniesie ich zdaniem 5,4 proc. w tym roku i zmaleje do 2,1 proc. w 2024 r. „Wysoka inflacja ogranicza dochody gospodarstw domowych i prowadzi do zmniejszenia wydatków na cele konsumpcyjne w tym roku” — stwierdził IfW.