Główny Urząd Statystyczny opublikował w środę zrewidowane szacunki produktu krajowego brutto Polski w 2021 r. i wcześniejszej dekadzie.

Z nowych danych wynika, że produkt krajowy brutto (PKB), najszersza miara aktywności w gospodarce, w 2021 r. zwiększył się realnie o 6,8 proc. zamiast o 5,9 proc., jak GUS raportował w kwietniu. Nieco płytsza była też recesja w 2020 r.: PKB zmalał wtedy o 2 proc. zamiast o 2,2 proc.

Łącznie w latach 2018-2021 PKB Polski zwiększył się w świetle aktualnych danych o 15,8 proc. zamiast o 14,3 proc. Zdrowsza – tzn. mniej proinflacyjna – była też struktura tego wzrostu. Wydatki inwestycyjne wzrosły bowiem o 19,3 proc., zamiast o 14,6 proc., a wydatki konsumpcyjne o 11,6 proc. zamiast o 10,7 proc.

Czytaj więcej

Stopy procentowe po raz dwunasty w górę? Dziś decyzja RPP

W komunikacie GUS wyjaśnia, że „dane o PKB i jego elementach za 2021 r. zostały zrewidowane, w stosunku do opublikowanych w dniu 22.04.2022 r. z tytułu uwzględnienia pełniejszych rocznych informacji o wynikach dla całego 2021 r. dotyczących: finansów przedsiębiorstw, handlu zagranicznego w zakresie obrotów towarowych i usług oraz rachunków sektora instytucji rządowych i samorządowych (…). Ponadto dane o PKB uwzględniają wyniki rewizji danych za okres 2010-2020, w ramach której, w procesie kompilacji rachunków narodowych wykorzystano nowe źródła danych oraz udoskonalano sposób opracowywania wybranych zmiennych”.

GUS regularnie rewiduje historyczne dane, ale tegoroczna zmiana jest wyjątkowo duża. „Rzuca nowe światło na wiele procesów” – zauważyli na Twitterze ekonomiści z mBanku.