Opublikowana przez OECD prognoza Economic Outlook dla Hiszpanii zakłada kontynuację ścieżki wzrostu gospodarczego. Według wskaźników zaprezentowanych w raporcie PKB może wzrosnąć o 2,8 proc w 2016 roku i 2,3 proc w 2017 roku. Prognozowany wzrost konsumpcji prywatnej wynosi 3,1 proc w tym i 2,1 proc w przyszłym roku.

Jak zwraca uwagę Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza prognoza OECD „jest jednak niższa od zapowiedzianej przez rząd w Madrycie". Motorem napędowym hiszpańskiego wzrostu jest rosnąca konsumpcja. Według ostatnich danych hiszpańskiego urzędu statystycznego w pierwszym kwartale br. hiszpańskie PKB wzrosło o 0,8 proc, właśnie dzięki wzrostowi konsumpcji wewnętrznej.

Stąd optymizm hiszpańskiego rządu, który ocenia, że w perspektywie rocznej PKB może wzrosnąć nawet o 3 proc, a nie jak wcześniej zakładano o 2,8 proc.

Negatywne wyniki zanotował natomiast hiszpański eksport. W I kwartale r spadł o 0,5 proc.. Jednak OECD i tutaj jest optymistą. Organizacja prognozuje w skali roku wzrost eksportu towarów i usług z Hiszpanii o 4,8 proc, zaś importu o 5,5 proc.