Fed przedstawił w środę wieczorem swoje projekcje dotyczące stóp procentowych w przyszłości. Spodziewa się on sześciu podwyżek do końca 2022 r. i kolejnych trzech w 2023 r. FOMC zapowiedział również, że od przyszłego posiedzenia zacznie zmniejszą sumę bilansową Fedu, czyli stopniowo pozbywać się części ze zgromadzonych przez siebie aktywów wartych blisko 9 bln USD.

Amerykański bank centralny opublikował również swoje prognozy gospodarcze. Ich mediana mówi, że wzrost gospodarczy w USA wyniesie w 2022 r. 2,8 proc. W grudniu wskazywała ona na zwyżkę PKB o 4 proc. Inflacja PCE ma wynieść 4,3 proc., gdy w grudniu spodziewano się, że sięgnie 2,6 proc.