Ponad 8,5 mld euro, czyli prawie 40 mld zł wyniosła łączna wartość projektów zagranicznych inwestycji obsługiwanych w minionym roku przez PAIH. To o prawie 10 proc. więcej niż rok wcześniej – wynika z danych agencji, które „Rzeczpospolita" opisuje jako pierwsza.

Co więcej, pomimo wiosennego lockdownu, który na kilka tygodni sparaliżował świat, oraz jesiennych ograniczeń w ubiegłym roku do 58 (z 56 w 2019 r.) wzrosła też liczba zrealizowanych przez PAIH projektów, w których inwestorzy podjęli już pozytywną decyzję o lokalizacji w Polsce.

Czytaj także: Polska zyskuje w czasie epidemii. Rośnie napływ zagranicznych inwestycji

Na ten rok dobrze z kolei rokuje aktywność w IV kwartale 2020 r., który – jak ocenia PAIH – był najbardziej intensywny pod względem rozmów z inwestorami zagranicznymi. Efekty tych działań powinny być widoczne już w pierwszym kwartale 2021 r.

Siła elektromobilności

Grażyna Ciurzyńska, p.o prezesa PAIH, przypomina najnowsze, optymistyczne dla naszego kraju dane fDi Markets. Według nich Polska była w minionym roku trzecią w Europie preferowaną lokalizacją dla inwestycji zagranicznych. W trzech kwartałach 2020 r. ogłoszono tu 306 projektów greenfield, a pod względem ich liczby Polskę wyprzedzają jedynie Wielka Brytania i Niemcy. – Zauważamy, że to zasługa trzech znaczących źródeł inwestycji: branży elektromobilności, odnawialnych źródeł energii i szeroko rozumianego sektora IT – dodaje prezes Ciurzyńska.

Ogłoszone w zeszłym roku projekty potwierdzają oceny ekspertów (m.in. tych z Haitong Banku), że Polska staje się europejskim centrum produkcji komponentów dla branży elektromobilności. Wśród tych projektów na czoło wysunęła się ogłoszona w listopadzie 2020 r. i warta prawie 1,5 mld zł inwestycja koreańskiej SK ie technology, która na Śląsku rozbuduje fabrykę separatorów wykorzystywanych w akumulatorach litowo-jonowych. To głównie rozwój elektromobilności sprawił, że pod względem łącznej wartości inwestycji obsługiwanych przez PAIH największymi graczami (łącznie 58 proc.) były w minionym roku Korea Południowa i Chiny, mocno inwestujące w europejski rynek baterii do elektrycznych samochodów.

W czołówce inwestorów obsługiwanych przez PAIH są też firmy amerykańskie. Jak podkreśla Eliza Przeździecka, główna ekonomistka Amerykańskiej Izby Handlowej (AmCham) w Polsce, nakłady firm z USA w ostatnim dziesięcioleciu rosły 1,5-krotnie szybciej niż inne inwestycje zagraniczne. Wyceniany na 1 mld dol. amerykański projekt – pierwsze centrum przetwarzania danych (data center) Microsoftu w Europie Środkowo-Wschodniej – był w minionym roku największą pod względem wartości inwestycją wspieraną przez PAIH.

25 tys. inwestorów

Główna ekonomistka AmCham przypomina, że chociaż ponad połowa amerykańskich projektów inwestycyjnych w Polsce jest związana z przemysłem, to firmy z USA są też aktywnymi inwestorami w IT oraz w sektorze nowoczesnych usług biznesowych (BSS).

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

– Wśród firm z branży usług biznesowych przedsiębiorstwa z udziałem kapitału amerykańskiego stanowią obecnie największą grupę pracodawców w Polsce – zaznacza Eliza Przeździecka, która jest też autorką ogłoszonego we wtorek raportu Zrzeszenia Międzynarodowych Izb Przemysłowo-Handlowych w Polsce (IGCC) na temat zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Według raportu na naszym rynku działa już prawie 25 tys. firm z udziałem kapitału pochodzącego ze 107 krajów, na czele z Niemcami, USA, Wielką Brytanią i Francją.

Zagraniczne firmy ulokowały nad Wisłą jedną czwartą kapitału zainwestowanego w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Ponad dwie trzecie nakładów trafiło do sektora usług – w tym do obsługi nieruchomości, telekomunikacji, IT, ale także do BSS. Wśród projektów obsługiwanych w 2020 r. przez PAIH najwięcej (44) dotyczyło właśnie branży usług dla biznesu.

– Kilka firm z sektora BSS podjęło decyzję o ulokowaniu inwestycji w Polsce, mimo że przez pandemię inwestorzy nie mogli przyjechać do kraju osobiście. Wszystko odbyło się zdalnie. W przypadku branży usługowej jest to o tyle łatwe, że standard powierzchni biurowej klasy A jest taki sam na całym świecie – zaznacza Monika Grzelak z Centrum Inwestycji PAIH. Wśród zrealizowanych w zeszłym roku z pomocą agencji projektów z sektora BSS były m.in. centrum usług biznesowych Alcon oraz centra badawczo-rozwojowe spółki GFT w Łodzi i Poznaniu.

Polskie atuty

Chociaż globalne prognozy UNCTAD mówią o kolejnym spadku bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2021 r., eksperci wskazują kilka trendów sprzyjających Polsce, w tym nasilenie zjawiska reshoringu, czyli powrotu produkcji do krajów macierzystych lub do lokalizacji blisko rynków docelowych.

Zdaniem Elizy Przeździeckiej z uwagi na dość optymistyczne prognozy dotyczące niewielkiego spadku polskiego PKB w 2020 r. i relatywnie szybkiego odbicia w 2021 zainteresowanie inwestycjami w Polsce ma szansę wzrosnąć. Zachętą mogą być duże projekty ogłoszone w 2020 r., jak np. warta łącznie 2 mld euro inwestycja FCA w fabrykę aut w Tychach.

Paweł Panczyj, dyrektor ds. strategii i rozwoju Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) ocenia, że ostatnie miesiące przyniosły znaczący wzrost liczby zapytań od firm zainteresowanych inwestycjami w centra usług w Polsce. Jak dodaje, firmy podchodzą teraz do rozwoju centrów usług biznesowych bardziej strategicznie; traktują je jako sposób nie tylko na optymalizację kosztów, ale przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa działalności.

Opinia dla „rz"

Marek Wąsiński, kierownik zespołu handlu zagranicznego PIE

Kryzys pandemii może działać na korzyść Polski, która z punktu widzenia gospodarczego radzi sobie z nim relatywnie dobrze. W trudnych czasach uwarunkowania decydujące o naszej atrakcyjności pozostały niezmienne (wykwalifikowana siła robocza, koszty pracy, duży rynek wewnętrzny), a sprzyjać może nam również trend przybliżania łańcucha dostaw do rynków zbytu.