Oczekiwano 53,1 pkt.

W lutym wskaźnik wyniósł 53,8 pkt.

Wartość indeksu PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.