Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 roku ukształtował się na poziomie 44,7 mld zł, co stanowi 2,4 proc. PKB – podał GUS.

Za wartość deficytu w 2016 r. prawie w całości odpowiada sektor centralny. W przypadku budżetu państwa i instytucji podlegających rządowi, deficyt wyniósł bowiem 48,18 mld zł i 2,6 proc. PKB. W sektorze ubezpieczeń społecznych deficyt sięgnął 1,2 mld zł i 0,1 proc. PKB. Z kolei sektor samorządowy (według ESA2010) odnotował nadwyżkę w wysokości 4,5 mld zł, czyli 0,2 proc. PKB.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 1, 006 bln zł, czyli 54,4 proc. PKB. To wzrost w porównaniu z 2015 r. aż o 3,3 pkt. proc.

GUS wyliczył także, jak przedstawiają się dochody i wydatki finansów publicznych. W zeszłym roku dochody sektora wyniosły ok. 719,2 mld zł, czyli 38,8 proc. PKB. W porównaniu z 2015 r. nominalnie wzrosły o 2,5 proc., a w relacji do PKB spadły o 0,2 pkt. proc. Podobne zmiany zaszły po stronie wydatków – w sumie wyniosły one w 2016 r. 763,9 mld zł, czyli 41,3 proc. PKB. To o 2,1 proc. więcej niż w 2015 r., ale w relacji do PKB zmniejszyły się o 0,3 pkt. proc.