[b]Więcej [link=http://www.rp.pl/artykul/418625.html]o badaniu[/link][/b]

[li][b][link=http://www.rp.pl/galeria/418588,1,448584.html] Styczniowe wskaźniki koniunktury gospodarczej dla całej Polski[/link][/li]

[li][link=http://www.rp.pl/galeria/418588,2,448584.html]Grudniowe wskaźniki koniunktury w województwach[/link][/b][/li]

Wartość wskaźnika bieżącej koniunktury wyniosła –14,3 punktu wobec –2,0 punktów w grudniu. Najgorzej ocenili sytuację gospodarczą przedstawiciele firm usługowych i handlowych, a stosunkowo najlepiej reprezentanci sektora bankowego.

Styczniowe pogorszenie ocen koniunktury nie powinno jednak budzić poważnego niepokoju, ponieważ w dużej mierze wynika ona z czynników sezonowych. Styczniowy spadek wartości wskaźnika jest odnotowywany regularnie w styczniu od początku badania, a więc od 2001 roku. Wynika to z faktu, że ankietowani odnoszą sytuację styczniową do grudnia, który tradycyjnie jest bardzo dobrym miesiącem, szczególnie w handlu i usługach.

Styczniowemu pogorszeniu ocen sytuacji bieżącej towarzyszy, także podobnie jak co roku, wyraźna poprawa oczekiwań na kolejne miesiące. Wskaźnik wyprzedzający, informujący o przewidywanych zmianach koniunktury w ciągu kolejnych trzech miesięcy wzrósł z –3,0 do +10,7 punktu. Najwięcej optymizmu odnotowano w grupie firm przemysłowych, a najmniej w handlu i usługach.

W ujęciu wojewódzkim wyraźnie widać, że po raz kolejny najlepiej oceniono koniunkturę w regionach silnych gospodarczo, o największym potencjale ekonomicznym. Oceny pozytywne (wskaźnik powyżej zera) odnotowano jedynie w dwóch województwach: śląskim i pomorskim. Na trzecim miejscu znalazło się województwo wielkopolskie. Z kolei najgorzej oceniono styczniową koniunkturę w województwach należących do grupy najsłabiej rozwiniętych: podkarpackim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim. [i] Autor jest pracownikiem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Więcej informacji o badaniu: [link=http://www.ibngr.pl" target="_blank]www.ibngr.pl[/link][/i]