Ekonomiści przeciętnie szacowali, że w minionym kwartale PKB strefy euro ponownie zwiększył się o 0,4 proc., a widoczne w sondażowych wskaźnikach koniunktury spowolnienie wzrostu w PKB uwidoczni się dopiero w bieżącym kwartale.

Już I półrocze br., gdy gospodarka strefy euro rosła w tempie 0,4 proc. kwartalnie, było wyraźnie słabsze, niż 2017 r. Wtedy tempo wzrostu wynosiło stale 0,7 proc. kwartalnie.

Prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi w miniony czwartek oceniał, że dotychczasowe spowolnienie wzrostu gospodarczego w strefie euro nie jest zjawiskiem niepokojącym. Sugerował, że to jedynie powrót normalności po nadzwyczaj udanym 2017 r. Wtorkowe dane Eurostatu kłócą się z tą narracją.

W ujęciu rok do roku wzrost PKB strefy euro zwolnił w III kwartale do 1,7 proc., z 2,2 proc. w II kwartale i 2,4 proc. w I kwartale br.