Było to 120 tys. mniej niż rok wcześniej. Ubyło pracujących wśród mężczyzn i kobiet oraz w miastach i na wsi. 1000 pracujących „utrzymywało” 983 niepracujących.