Takie szacunkowe dane podał resort pracy. To o 0,5 pkt proc. mniej niż na koniec marca tego roku i o 0,2 pkt proc więcej niż rok temu. Spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,3 do 0,9 punktuprocentowego) odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy miał miejsce w województwie warmińsko-mazurskim o 0,9 punktu do poziomu 20,5 proc. Jest to wciąż najwyższe bezrobocie w kraju.

- Zjawisko wzmożonych wyrejestrowań zpowodu podjęcia pracy było spowodowane zintensyfikowaniem prac sezonowych w budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie, transporcie, turystyce i leśnictwie. Również realizacja programów aktywizacji bezrobotnych z Funduszu Pracy i ze środków unijnych, przyczyniła się do spadku bezrobocia – uważa Jolanta Fedak Minister Pracy i Polityki Społecznej.