Już pod koniec stycznia GUS oszacował wstępnie wzrost PKB w całym 2015 r. Sięgnął on 3,6 proc., w porównaniu do 3,3 proc. rok wcześniej. Na tej podstawie ankietowani przez „Rzeczpospolitą" ekonomiści oceniali przeciętnie, że w samym IV kwartale realne (tzn. skorygowane o wpływ zmian cen) tempo wzrostu PKB wyniosło 3,8 proc. Szacunki wahały się jednak od 3,6 do 3,9 proc.

PKB skorygowany o czynniki sezonowe powiększył się w IV kwartale rok do roku o 3,6 proc., tak samo jak w III kwartale. Ten ostatni odczyt został jednak zrewidowany.