W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 11,3 (przed miesiącem plus 12,0).

"Zarówno bieżący popyt, sprzedaż, jak i sytuacja finansowa oceniane są mniej korzystnie niż przed miesiącem. Odpowiednie przewidywania są optymistyczne, zbliżone do prognoz z kwietnia. Odnotowywany jest, nieco szybszy niż przed miesiącem, wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują wzrost zatrudnienia. Ceny usług w najbliższych trzech miesiącach mogą nieznacznie rosnąć" - napisano.

W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie plus 14,7 (przed miesiącem plus 15,3).

"Bieżący popyt, sprzedaż i sytuacja finansowa oceniane są mniej optymistycznie niż w kwietniu, przewidywania w tym zakresie są korzystne i zbliżone do sygnalizowanych przed miesiącem. Zgłaszany jest nieznacznie szybszy od notowanego w kwietniu wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Zapowiadane jest utrzymanie skali wzrostu zatrudnienia. Ceny mogą rosnąć wolniej niż prognozowano w kwietniu" - napisano.

W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 17,0 (przed miesiącem plus 15,2).

"Dyrektorzy jednostek oceniają bieżący popyt i sprzedaż korzystnie, podobnie jak przed miesiącem – również ich przewidywania w tym zakresie są pozytywne i zbliżone do formułowanych w kwietniu. Diagnozy i prognozy sytuacji finansowej są nieznacznie bardziej optymistyczne od zgłaszanych przed miesiącem. Odnotowywany jest, nieco szybszy niż w kwietniu, wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Spodziewany wzrost zatrudnienia może być szybszy od zapowiadanego w kwietniu. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego spadku cen usług" - napisano.

W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 31,5 (przed miesiącem plus 31,4).

"Diagnozy oraz prognozy popytu i sprzedaży są nieco mniej korzystne od zgłaszanych przed miesiącem. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest pozytywnie i podobnie jak w kwietniu, ale jej przewidywania są mniej optymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Opóźnienia płatności za wykonane usługi zmniejszają się. Zapowiadane redukcje zatrudnienia są nieco mniej znaczące od planowanych przed miesiącem. Prognozowany jest wzrost cen usług" - napisano.