Analitycy uzasadniają decyzję narastaniem zadłużenia przy zwalniającym tempie wzrostu gospodarczego.

"Moody's oczekuje, że w nadchodzących latach nastąpi wzrost dźwigni finansowej" - napisano w komunikacie.

Według analityków agencji planowany program reform może spowolnić, ale nie zapobiec, narastaniu dźwigni. "Znaczenie, jakie władze przywiązują do utrzymania silnego tempa wzrostu będą skutkowały długotrwałą polityką stymulowania gospodarki, biorąc pod uwagę czynniki strukturalne przeszkadzające w osiągnięciu zakładanych celów wzrostu. Takie bodźce przyczynią się do wzrostu zadłużenia" - piszą analitycy agencji.

Tymczasem ministerstwo finansów Chin twierdzi, że Moody's nie docenia zdolności rządu do przeprowadzenia pogłębionych reform i wzmocnienia popytu.

Moody's ściął rating Chin po raz pierwszy od 1989 roku - przypomina agencja Bloomberga.