Wizy do Polski zdrożeją. Ile zapłacą przedsiębiorcy?

Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej, którzy będą chcieli uzyskać wizę na wjazd do Polski, muszą przygotować się na wyższe opłaty konsularne.

Publikacja: 02.04.2024 12:21

Wizy do Polski zdrożeją. Ile zapłacą przedsiębiorcy?

Foto: Adobe Stock

Jak wynika z opublikowanego we wtorek projektu nowelizacji rozporządzenia o opłatach konsularnych, opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej (wiza D) wzrośnie z 80 do 135 euro. Taka sama będzie opłata za ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie tej wizy.

Zmiana jest skorelowana z planowaną, w gronie państw Schengen w 2024 r., zwyżką opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen (z 80 do 90 euro), podyktowaną zwiększającymi się kosztami obsługi administracyjnej procesu wizowego.

Oddzielnie, jako nowa pozycja w cenniku, będzie ujęta opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie
wniosku o wydanie wizy Schengen, która wyniesie 80 euro.   

Dlaczego opłata za wizę krajową ma wynosić aż 150 proc. opłaty za wizę Schengen? Teraz obie są na tym samym poziomie.  Zróżnicowanie jest uzasadniane szerszym zakresem przywilejów związanych z posiadaniem wizy krajowej (dłuższy okres pobytu przy jednoczesnej możliwości podróży po strefie Schengen).  Przypomnijmy, że wiza krajowa typu “D” uprawnia do wjazdu na terytorium RP oraz do ciągłego pobytu lub do kilku następujących po sobie pobytów na tym terytorium, które trwają łącznie dłużej niż 90 dni w okresie ważności wizy i nie dłużej niż rok. Uprawnia również do poruszania się po terytorium innych państw strefy Schengen w okresie do 90 dni w ciągu 180 dni, w okresie ważności wizy.

Czytaj więcej

Co z pobytem Ukraińców po 4 marca 2024 r.?

Wiza zbyt często zastępuje zezwolenie na pobyt czasowy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśla, że podwyżka wynika nie tylko ze wzrostu kosztów funkcjonowania administracji. Ma także  przeciwdziałać wykorzystywaniu wizy jako narzędzia nielegalnej migracji.

„Aktualna opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej jest relatywnie niska. Skłania to do postrzegania tej wizy jako łatwo dostępnego narzędzia w celu nielegalnej migracji do Polski i/lub strefy Schengen. Zachęca do wykorzystywania wizy krajowej w celach innych niż deklarowane (np. pobytu/pracy w innych państwach Schengen).” - wyjaśnia MSZ.

W ocenie resortu, podwyżka opłaty za wizę krajową pozwoli ograniczyć rozpowszechnianą praktykę ubiegania się o nią w celu legalizacji (przedłużenia) pobytu w Polsce zamiast wystąpienia o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy.  Wprawdzie opłaty w obu przypadkach są zbliżone, lecz do legalizacji pobytu na podstawie zezwolenia zniechęca cudzoziemców długi czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku i wysokie koszty jego przygotowania.

„Rezygnując z ubiegania się o zezwolenie na pobyt i występując o wydanie kolejnej wizy krajowej, cudzoziemcy unikają obciążeń administracyjnych i finansowych, które nie występują w postepowaniu przed konsulem. Takie uwarunkowania w sposób nieproporcjonalny i nieuzasadniony obciążają urzędy konsularne. Przesuwają jednocześnie ciężar weryfikacji migracyjnej na jednostki podległe ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych.” - zauważa MSZ.

Przedsiębiorcy nie zapłacą „nadmiernie” za wizę pracownika

Według projektodawcy, zmiana nie spowoduje znacznego zmniejszenia liczby wydawanych wiz dla pracowników przyjeżdżających do pracy w Polsce,  zwłaszcza jeśli jest to rzeczywisty cel wyjazdu.

"Dla przedsiębiorców rekrutujących pracowników za granicą opłata konsularna za wizę jest tylko składową ogólnego kosztu zatrudnienia cudzoziemca, który jednak – co uwzględnia projekt - nie powinien być nadmierny" - twierdzi MSZ.

Planowana zmiana wpłynie na obywateli państw, w stosunku do których ma zastosowanie w praktyce pełna odpłatność za złożenie wniosku o wizę typu D: Turcji i Indii, a także Nepalu, Uzbekistanu, Filipin, Kazachstanu, Bangladeszu, Gruzji, Azerbejdżanu.

Rozporządzenie ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Jak wynika z opublikowanego we wtorek projektu nowelizacji rozporządzenia o opłatach konsularnych, opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej (wiza D) wzrośnie z 80 do 135 euro. Taka sama będzie opłata za ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie tej wizy.

Zmiana jest skorelowana z planowaną, w gronie państw Schengen w 2024 r., zwyżką opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen (z 80 do 90 euro), podyktowaną zwiększającymi się kosztami obsługi administracyjnej procesu wizowego.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona