Domowa Opieka Medyczna od 23 czerwca 2022 nie wysyła już pulsoksymetrów chorym na COVID-19. "Jeśli masz urządzenie z programu w domu, zwróć je" - informuje rządowy serwis pacjent.gov.pl.

W ramach Domowej Opieki Medycznej pacjenci, u których stwierdzono COVID-19, mogli na czas izolacji bezpłatnie otrzymać pulsoksymetr. "Do programu był kwalifikowany automatycznie lub kierował go lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Następnie listonosz dostarczał urządzenie. Pacjent ściągał darmową aplikację PulsoCare, która pomagała mu monitorować poziom saturacji (natlenienia) oraz puls. Urządzenie łączyło się z aplikacją za pośrednictwem bluetooth i automatycznie zapisywało pomiary pacjenta w aplikacji - przypomina pacjent.gov.pl.

Dane można było również wprowadzić ręcznie w aplikacji lub przez stronę internetową po samodzielnym odczytaniu z wyświetlacza pulsoksymetru. Osoby bez dostępu do Internetu mogły zgłaszać wyniki pomiarów poprzez infolinię. Jeśli wyniki wskazywały na pogorszenie stanu zdrowia, Centrum Kontaktu DOM kontaktowało się z pacjentem, żeby "zweryfikować pomiary, umówić teleporadę lekarską lub psychologiczną, a w przypadkach zagrożenia życia polecić wezwanie zespołu ratownictwa medycznego".

Pulsoksymetr należało zwrócić po zakończeniu okresu izolacji. "Jeśli nadal masz urządzenie w domu, oddaj je. Można to zrobić poprzez aplikację PulsoCare – „zwrot pulsoksymetru” lub wysyłając e-mail na adres pomoc@pulsocare.com. Do przesyłki zwrotnej nie dołączaj ulotki i instrukcji obsługi otrzymanych z urządzeniem. Zadbaj o to, aby aparat został zwrócony w pierwotnym stanie" - informuje portal.