Według projektu mają powstać dwie nowe grupy osób, które otrzymają prawa do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością:

- żołnierze zawodowi, w przypadku korzystania ze świadczeń udzielanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych,

- dawcy krwi, którzy oddali co najmniej trzy donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.

Do zmian dojdzie też na SOR-ach i izbach przyjęć: zmienione zostaną kody jednostek statystycznych, które muszą być przyporządkowane każdemu udzielanemu świadczeniu. Wprowadzono dwie odrębne, nowe jednostki statystyczne:

- osoba leczona w szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć

- segregacja medyczna w szpitalnym oddziale ratunkowym.

Nowe jednostki pozwalają uwzględnić wszystkich pacjentów, którzy trafiają na SOR albo izby przyjęć w celu uzyskania pomocy, nawet jeśli pobyt pacjenta kończy się na etapie segregacji medycznej.

Jeżeli pobyt pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć wiąże się z uzyskaniem świadczenia i nie jest to pobyt jedynie w celu dokonania planowego przyjęcia –  świadczenie powinno być wykazane jako „osoba leczona w szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć”. Gdy jedyną czynnością wykonaną wobec pacjenta była segregacja medyczna (zakończona otrzymaniem kategorii, która pozwala na kierowanie z oddziału do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej) wprowadzono jednostkę statystyczną „segregacja medyczna w szpitalnym oddziale ratunkowym”.

Nowe kody jednostek statystycznych dotyczące powyższych świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z projektowanym rozporządzeniem będą przyporządkowywane udzielonym świadczeniom od 1 sierpnia 2022.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM