Ta suma zwiększyłaby tegoroczny deficyt budżetowy do ponad 10 proc. Byłby on więc największy w historii Republiki Federalnej po II wojnie. Ok. 50 mld euro z tej sumy zostałoby dołączone do pakietu bodźców gospodarczych planowanego na II półrocze — dodał tygodnik.

Jak wynika ze wstępnych danych, gospodarka Niemiec skurczyła się w pierwszym kwartale tego roku o 2,2 proc. kw./kw. Ten spadek był  największy od pierwszego kwartału 2009 r. Dane za czwarty kwartał zrewidowano w dół - z 0 proc. do minus 0,1 proc. Oznacza to, że Niemcy weszły już w techniczną recesję.