Za projektem ustawy głosowało 77 członków parlamentu liczącego 151 miejsc, przeciwko 50.

- To pierwszy budżet Chorwacji denominowany w euro. Wprowadzenie jednolitej waluty wzmocni naszą gospodarkę, będzie podstawą stabilizacji, uczyni nas bardziej odpornymi i chronionymi przed zewnętrznymi wstrząsami i kryzysami, przyczyni się do poprawienia klimatu inwestycyjnego — zwrócił się tymi słowami do deputowanych minister finansów Marko Primorac.

Ministrowie finansów UE zatwierdzili w lipcu oficjalnie Chorwację, należącą od 2013 r. do Unii, jako 20. członka strefy korzystającej ze wspólnej waluty z początkiem 2023 r. Ustalili wtedy początkowy kurs euro na 7,534450 kuna — pisze Reuter.

Czytaj więcej

Agencja S&P obniżyła prognozę wzrostu polskiej gospodarki

Premier Andrej Plenković powiedział, że budżet ma łagodzić skutki kryzysu gospodarczego wywołanego wojną w Ukrainie, utrzymać wzrost i zachować stabilizację społeczną. Przychody przewidziano w wysokości 24,9 mld euro, o 9 proc. większe niż w tym roku, a będą zasilane głównie z podatków bezpośrednich i pośrednich, spodziewanych w wysokości 13,3 mld euro. Wydatki ustalono na 26,7 mld euro, o 2,1 mld więcej niż w 2022 r., na skutek zwiększenia rządowych programów społecznych i rozwojowych.

Wzrost gospodarczy spodziewany w tym roku na 5,7 proc. zmaleje do 0,7 proc., a dług finansów publicznych powinien zmaleć do 67,9 proc. PKB z 70,2 proc. w tym roku. Inflacja zmaleje do 5,7 proc. z 10,4 proc. w 2022 r. Deputowani opozycyjni zgłosili 430 poprawek do budżetu, rząd zgodził się tylko na 10.