Zgodnie z przewidywaniami, największy problem dla kasy państwa w 2012 r. stanowiły wpływy z podatku od konsumpcji. Ubytek wyniósł w sumie 12 mld zł, co oznacza, że plan został wykonany jedynie w 91 proc.  - Główną przyczyną niezrealizowania planu dochodów z VAT w roku ubiegłym były zdecydowanie wyższe zwroty niż w latach ubiegłych. Także nastąpiło pewne przesuniecie zakupów do grup objętych niższymi stawkami VAT – wyjaśniała minister Majszczyk w Senacie.

O ok. 1 mld zł do budżetu wpłynęło mniej z podatku CIT (95 proc. planu), a dochody z PIT zostały niemal zgodnie z planem. - Dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier zostały zrealizowane w 97 proc. – dodała minister.

W sumie dochody wyniosły ok. 97,9 proc. planu (ubytek rzędu 6,2 mld zł), a wydatki – 96,9 proc. (oszczędności rzędu 10,2 mld zł). Tym samym deficyt, o czym minister informowała już kilka dni temu, wyniósł 31,08 mld zł wobec 35 mld zł planu. Byłby znacznie wyższy, gdyby nie 8 mld zł zysku z NBP.