Jak podał w poniedziałek GUS, produkcja budowlana zwiększyła się w minionym miesiącu o 31,4 proc. rok do roku. Pomijając styczeń, gdy wzrosła aż o 34,7 proc. rok do roku, lutowy wynik jest najlepszy od kwietnia 2007 r.

Ankietowani przez „Rzeczpospolitą” ekonomiści przeciętnie szacowali, że aktywność w budownictwie zwiększyła się w lutym o 28,5 proc. rok do roku.  

 

Największy wzrost produkcji, aż o 65 proc. rok do roku, odnotowano w obszarze obiektów inżynierii lądowej i wodnej. O 31,2 proc. zwiększyła się produkcja firm zajmujących się robotami specjalistycznymi, a produkcja deweloperów o 12,1 proc. rok do roku. Taka struktura wzrostu produkcji budowlanej sugeruje, że jej motorem wciąż są inwestycje publiczne.

 

Produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się w lutym o 7,4 proc. rok do roku, po zwyżce o 8,6 proc. w styczniu. Mediana prognoz ekonomistów ankietowanych przez „Rzeczpospolitą” wynosiła 8,2 proc. Faktyczny odczyt jest więc nieco rozczarowujący.

 

Inaczej niż w poprzednich miesiącach, GUS nie opublikował łącznie z wynikami produkcji budowlanej i przemysłowej wyników sprzedaży detalicznej. Mają się one ukazać w środę.