Jak czytamy w komunikacie, zgodnie z przyjętą metodologią, wycena opcji została oparta o jednoroczne przychody VMP skorygowane o określone elementy. Inwestorzy zobowiązali się spowodować, że wszystkie udziały w VMP zostaną sprzedane Play w przypadku, gdy skorzysta z opcji kupna.

Trudno dziś ocenić, na ile telekom ma chęć, aby opcję skonsumować. Trzeba przypomnieć, że tego typu zapisy widać przy okazji współpracy telekomów z partnerami relatywnie często. Orange i T-Mobile mają - dla przykładu - opcje odkupienia biznesów bankowości mobilnej od odpowiednio mBanku i AliorBanku.

Z komunikatu Playa wynika przy tym, że oczekuje on wyższych gwarantowanych opłat od Virgin Mobile. Jak podano, umowy przewidują, że strony "będą kontynuować owocną współpracę rozpoczętą w momencie powstania Virgin Mobile, przy założeniu, że minimalny poziom gwarantowanych płatności do Play będzie wyższy o około 25 mln zł, osiągając łącznie około 84 mln zł w latach 2018 – 2021" - czytamy.

Nie podano z czym związane są te oczekiwania. Nie jest jednak wykluczone, że w ten sposób ustalono zasady kooperacji MNO i MVNO na kolejne lata, a prawdopodobieństwo zmiany dostawcy sieci przez Virgin, o którym słychać było co pewien czas - zmalało.

Notowana od ubiegłego roku na warszawskiej firmie spółka poinformowała, że umowy ją satysfakcjonują, ponieważ "jeszcze bardziej umacniają one pozycję Play jako lidera na polskim rynku telefonii komórkowej".

Virgin Mobile w końcu grudnia 2016 r. obsługiwał 412 tys. użytkowników. W końcu grudnia 2017 r. - około 430 tys. To mniej niż po półroczu ub.r.. Mogła mieć na ten wynik wpływ mniejsza ekspozycja Virgin w telewizji oraz ograniczona konkurencyjność oferty roamingu.

Jak czytamy w komunikacie Playa, obecnie udziałowcami wirtualnego operatora są Dirlango Trading & Investments i VMCEE, a także Vegueros Coöperatief - spółka zależna Delta Partners Emerging Markets TMT Growth Fund II i Farledico Investments - spółka zależna należąca w całości do Łukasza Wejcherta i Kai-Uwe Ricke, b. prezesa Deutscha Telekom od 2009 r. związanego z Delta Partners.