Kontrakt dotyczy dostawy i dystrybucji leku lubelskiej spółki, ONKO BCG 100. Łączna minimalna wartość zamówień w pierwszych pięciu latach obowiązywania umowy została ustalona na poziom 9,8 mln euro.

„Ponadto umowa przewiduje, że w przypadku gdy spółka pomimo dołożenia wszelkich starań nie będzie w stanie zapewnić zdolności produkcyjnej przedstawionej w prognozie, wówczas strony uzgodnią zawieszenie procedury rejestracji na czas niezbędny do zapewnienia oczekiwanej zdolności produkcyjnej lub zdecydują się na zmianę prognozy” - czytamy w komunikacie.

Walory Biomedu drożały w poniedziałek przed 10 o 6 proc., do 8,36 zł.