Kolejne przedstawienie sytuacji przez prawników obu stron sędziemu Vince Chhabria w San Francisco odbyło się w zupełnie innej o atmosferze od sesji w sierpniu, kiedy pojawiły się obawy i niepokoje, że ramowe porozumienie z Bayerem może rozsypać się. Wyznaczony przez sąd mediator w rozmowach Ken Weinberg stwierdził obecnie, że „optymizm nie zna granic". a on spodziewa się szybkiej ugody w następnym zestawie pozwów. Sędzia Chhabria odroczył rozpatrzenie całego sporu do 2 listopada i zwrócił się do stron, by przedstawiły mu wówczas aktualny stan.

W sierpniu sędzia Chhabria zakwestionował uczciwość ugodowego planu, który zakładał wykorzystanie niezależnego zespołu naukowców do oceniania czy wszystkie środki oparte na glifosacie, m.in. Roundup, są rakotwórcze. Kilka dni później Bayer zapowiedział zmianę tej części planu.

Stronom udało się osiągnąć wiążące ugody w ok. 45 tys. pozwów ze 125 tys. złożonych w sądzie albo jeszcze nie zarejestrowanych. Ugody osiągnięto ze wszystkimi prawnikami, którzy uczestniczyli w procesie. Bayer jako właściciel firmy Monsanto, producenta Roundupa (kupił ją w 2018 r za 163 mld dolarów) zgodził się w czerwcu zapłacić 10,9 mld dolarów za wszystkie pozwy.