Materiał powstał we współpracy z BAT

Fabryka British American Tobacco w Augustowie już w 2017 roku zdobyła nagrodę w konkursie Fabryka Roku w kategorii zielona fabryka. Jury konkursu oceniało między innymi efektywność energetyczną, ograniczenie strat w procesie produkcyjnym czy gospodarkę odpadami. Czy biznes tytoniowy chce być teraz kojarzony z ekologią?

Troska o środowisko naturalne przestaje być trendem, a staje się stylem życia i częścią strategii firm. Branża tytoniowa nie różni się tu podejściem od innych – chcemy wpływać pozytywnie na nasze otoczenie, zależy nam na zwiększaniu efektywności energetycznej, redukcji emisji CO2 oraz zużycia wody. Żyjemy w czasach, które wymagają od nas troski o środowisko. Osiągnięcie tzw. neutralności środowiskowej zostało wpisane także w nową strategię naszego koncernu, który rozwija swoją działalność w Polsce od trzech dekad. Jako BAT działamy w ramach strategii „A Better Tomorrow" (Lepszego Jutra). Lepsze jutro to także – w myśl strategii firmy – zapewnienie zrównoważonego rozwoju.

Jak to się przekłada na codzienne funkcjonowanie dużej fabryki w Polsce?

Jeśli chodzi o nasz augustowski zakład, to przykłady można mnożyć. Chcemy obniżyć poziom zużycia wody o 30 proc. W ubiegłym roku na terenie fabryki powstała centralna stacja uzdatniania, dzięki czemu płynąca w rurach woda nadaje się do bezpośredniego spożycia. Pozwoliło to na zredukowanie wytwarzania plastikowych odpadów aż o 1,5 tony.

W ubiegłym roku mimo oczywistych utrudnień związanych z pandemią udało się nam zmniejszyć zużycie energii o ponad 10 tys. GJ. Sukcesem jest również to, że ponad połowę prądu wykorzystywanego w fabryce stanowi energia ze źródeł odnawialnych.

W ciągu najbliższych pięciu lat chcemy zredukować zużycie wody o kolejne 20 proc., a energii o 10 proc. Ale nie zapominajmy o logistyce, bo rok 2020 przyniósł także pozytywne efekty, jeśli chodzi o redukcję emisji CO2 powstającego w łańcuchu dostaw. Optymalizacja kursów w trzech głównych kierunkach dystrybucji z zakładu w Augustowie dała spadek o 7 proc.

W wielu firmach plany pozytywnych zmian zatrzymała pandemia.

To prawda, ale jak mówi szef naszej augustowskiej fabryki Jahangir Alam: „kiedy zaczynają się poważne problemy, silni ludzie zaczynają działać" (z ang. „When the going gets tough, the tough get going"). I to się u nas sprawdza. Nasza fabryka działa nieprzerwanie, oczywiście wdrożyliśmy szereg procedur zapewniających ochronę i bezpieczeństwo. Aby szybko reagować na dynamiczną sytuację w kraju i w fabryce, rok temu utworzyliśmy specjalny zespół zarządzania kryzysowego. Wszystkie działania realizowane w zakładzie są wyłącznie działaniami krytycznymi, prewencyjnymi i niezbędnymi z punktu widzenia zdrowia pracowników i utrzymania ciągłości produkcji oraz zapewnienia zatrudnienia. Wprowadziliśmy m.in. ograniczenia przemieszczania się kierowców i kurierów, wszystkie wchodzące na ten teren osoby poddane są kontroli przy użyciu kamer termowizyjnych. Zaangażowanie pracowników i solidarne podejście do kwestii zapewnienia ochrony dawały i wciąż dają pozytywne efekty. Nasza fabryka jest zaliczana do najważniejszych zakładów produkcyjnych firmy na świecie. Jak dotąd inwestycje w augustowski zakład wyniosły ponad 2,5 mld zł. W pełni identyfikujemy się zatem z hasłem „Augustów is the future", które jakiś czas temu pojawiło się na miejskich bulwarach.

Autopromocja
Podwajamy subskrypcje

Kup kwartalną e‑prenumeratę, a my przedłużymy okres Twojej subskrypcji

KUP TERAZ

A gdybyśmy chcieli rozwinąć znaczenie tego zdania?

Od wielu lat British American Tobacco rozwija się tutaj i wspiera lokalną społeczność. Wszyscy razem pracujemy na rzecz przyszłości miasta i jego mieszkańców. To hasło w jakiejś mierze ma oczywiście wymiar biznesowy, ponieważ to tu mieści się jedna z najważniejszych fabryk BAT na świecie. Ale dla wielu osób ma przede wszystkim wymiar prywatny, bo tu mieszkamy i pracujemy. Intencją BAT jest wspieranie takiego sposobu myślenia. Jesteśmy też bardzo dumni z tego, że możemy działać na rzecz lokalnej społeczności. Uruchomiliśmy inicjatywę „Fabryka możliwości", w ramach której budujemy kompetencje i świadomość o firmie wśród uczniów i studentów, którzy w przyszłości mogą do nas dołączyć. Ponad dwa lata temu objęliśmy patronatem uczniów Augustowskiego Centrum Edukacyjnego, a niedługo potem Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego. Uczniowie mają szansę na zatrudnienie w naszej firmie po ukończeniu edukacji, a najzdolniejsi będą mieli ufundowane stypendia.

Ta inicjatywa to realizacja idei współpracy nauki i biznesu, trendu bardzo pożądanego w systemie kształcenia. Chcemy, by Augustów był miejscem, z którym wiąże się plany na przyszłość, i wierzę, że w jakimś wymiarze, jako odpowiedzialna społecznie firma, właśnie do tego się przyczyniamy.

—oprac. mp