PKN Orlen zawarł kontrakt na dostawę ropy z amerykańską firmą ExxonMobil. Umowę podpisano na rok. W jej ramach do rafinerii zlokalizowanych w Polsce, Czechach i na Litwie ma trafić łącznie ok. 1 mln ton surowca. Importem objęty jest gatunek lekkiej i słodkiej ropy WTI (West Texas Intermediate). Według Orlenu charakteryzuje się ona dobrymi parametrami gęstości i zawartości siarki, co sprawia, że przy jej przerobie uzyskuje się m.in. dużą ilość benzyn i diesla.

Podpisana umowa to pierwszy w historii naszego kraju kontrakt terminowy na dostawy amerykańskiej ropy. Orlen ma też podpisane kontakty długoterminowe z dostawcami z Arabii Saudyjskiej i Rosji. Ponadto w ramach umów spotowych kupuje surowiec wydobywany m.in. spod dna Morza Północnego oraz w Angoli i Nigerii.